Places that you can visit from Masaya
Masaya and around 1  Masaya and around 2  Our hotel
Masaya
Handicraft Market.

Masaya lagoon and levee

Coyotepe Fortress

Masaya Volcano Nacional Park
Masaya and around 1  Masaya and around 2  Our hotel